ICT-Ondersteuning aan Provincie Zeeland

Ondersteuning werkplekken Provincie Zeeland

Bij de Provincie Zeeland geeft Acinda ondersteuning aan de decentrale werkplekken. Hieronder vallen de steunpunten en de statenleden.De steunpunten dienen als opslag voor materialen die nodig zijn voor wegen, sluizen en bruggen. Zo is het noodzakelijk als er in de winter gestrooid gaat worden, de nodige registratie kan plaatsvinden in de gladheidsbestrijding software. Acinda staat 24/7 klaar om de nodige ondersteuning te kunnen bieden.Aan alle statenleden (Gedeputeerden en Provinciale staten) geeft Acinda de nodige ondersteuning. Ieder statenlid heeft thuis een werkplek. Indien er problemen optreden, is het de taak van Acinda deze op te lossen.

PROJECT DETAILS

OPDRACHTGEVER:
Provincie Zeeland

LOCATIE:
Abdijplein, Middelburg

PROJECTTYPE:
ICT ondersteuning

AFGEROND OP:
voortdurend

AAN WIE:
Statenleden (GS en PS

Categorie
Acinda projecten